Torun Plastik

Plastik Rögar (Menhol) Kutusu

20x20 RÖGAR KUTUSU

DETAYLAR

30x30 RÖGAR KUTUSU

DETAYLAR

35x35 RÖGAR KUTUSU

DETAYLAR

40X40 RÖGAR KUTUSU

DETAYLAR

50x50 RÖGAR KUTUSU

DETAYLAR

55x55 RÖGAR KUTUSU

DETAYLAR

30x30 SÜZGEÇLİ RÖGAR KUTUSU

DETAYLAR

40x40 SÜZGEÇLİ RÖGAR KUTUSU

DETAYLAR

40x80 RÖGAR KUTUSU

DETAYLAR

20x20 RÖGAR KAPAĞI

DETAYLAR

30x30 RÖGAR KAPAĞI

DETAYLAR

35x35 RÖGAR KAPAĞI

DETAYLAR

40x40 RÖGAR KAPAĞI

DETAYLAR

50x50 RÖGAR KAPAĞI

DETAYLAR

55x55 RÖGAR KAPAĞI

DETAYLAR

70x70 RÖGAR KAPAĞI

DETAYLAR

225x225 RÖGAR KAPAĞI

DETAYLAR

325x325 RÖGAR KAPAĞI

DETAYLAR

60x60 EL TUTAMAKLI RÖGAR KAPAĞI

DETAYLAR

Ø400 mm EL TUTAMAKLI KARE RÖGAR KAPAĞI

DETAYLAR

Ø500 mm EL TUTAMAKLI KARE RÖGAR KAPAĞI

DETAYLAR

Ø400 mm EL TUTAMAKLI DAİRE RÖGAR KAPAĞI

DETAYLAR

Ø500 mm EL TUTAMAKLI DAİRE RÖGAR KAPAĞI

DETAYLAR

30x30 SÜZGEÇLİ PLASTİK RÖGAR (MENHOL) KAPAĞI

DETAYLAR

40x40 SÜZGEÇLİ PLASTİK RÖGAR (MENHOL) KAPAĞI

DETAYLAR

300mm KORUGE BORU UYUMLU SÜZGEÇLİ PLASTİK RÖGAR (MENHOL) KAPAĞI

DETAYLAR

300mm KORUGE BORU KAPAĞI

DETAYLAR

400mm KORUGE BORU KAPAĞI

DETAYLAR

500mm KORUGE BORU KAPAĞI

DETAYLAR

600mm KORUGE BORU KAPAĞI

DETAYLAR

Ø400 PVC BORU TAPASI

DETAYLAR