Torun Plastik
Klozet Kapakları Lavoba ve Evye Sifonları Platik Rögar (Menhol) Kutuları Drenaj Kanalları Atık Su Çekvalfleri